• Norway Box Promotion

THIS IS BOXING utsettes på grunn av nye restriksjonerPressemelding (14. desember 2021) Det er med tungt hjertet vi nå nok en gang må utsette THIS IS BOXING. Da vi bestemte oss for å arrangere et stevne i 2021 valgte vi 29. desember fordi vi ønsket å være sikre på at pandemien var over. Vi tok feil. Omikron har vist seg å være den nye trusselen nå, og vi har forståelse for at myndighetene nå må ta grep.


Det er en økonomisk og tidkrevende prosess å arrangere proffboksing i Norge. Store kostnader til utøvere og antidoping, etc. Etter å ha redusert antall tilskuere forrige tirsdag gjør de nye og strengere restriksjonene det nå umulig for oss å arrangere. Det er helt avgjørende for oss å kunne ha et fysisk publikum for å gå rundt økonomisk.


Alle som har vært involvert i proffboksing vet hvor uforutsigbar sporten kan være. Bytte av motstandere og avlyste stevner er ikke uvanlig, men denne gangen er det ekstra synd på bokserne, hvorav flere ikke har fått konkurrert på flere år.


Vi lover å komme sterkere tilbake i 2022, og oppfordrer samtidig alle å følge myndighetenes råd og anbefalinger slik at vi får stoppet denne pandemien en gang for alle.Til alle som har kjøpt billetter: Behold billetten, mer info kommer senere.


Les mer om tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/